Integrace Lean Mapperu do aplikace

Vytvoření připojení

Vytvoříme si objekt LeanMapper\Connection a předáme mu parametry potřebné pro připojení k databázi.

$connection = new LeanMapper\Connection(array(
  'driver'  => 'mysqli',
  'host'   => 'localhost',
  'username' => 'root',
  'password' => '***',
  'database' => 'mydatabase',
));

Tip: LeanMapper\Connection přebírá stejné parametry jako třída Dibi\Connection.

Mapper

Dále potřebujeme objekt implementující LeanMapper\IMapper. Lean Mapper nám poskytuje výchozí implementaci formou třídy LeanMapper\DefaultMapper.

$mapper = new LeanMapper\DefaultMapper;

Entity factory

A jako poslední věc vytvoříme objekt, který implementuje rozhraní LeanMapper\IEntityFactory. Lean Mapper nám opět podává pomocnou ruku prostřednictvím třídy LeanMapper\DefaultEntityFactory.

$entityFactory = new LeanMapper\DefaultEntityFactory;

Repositáře

Abychom mohli pracovat s entitami, potřebujeme k tomu repositáře. Předpokládejme, že máme repositář napsaný, nyní ho jen vytvoříme a předáme mu potřebné závislosti.

$bookRepository = new Model\BookRepository($connection, $mapper, $entityFactory);

A to je vše.

Integrace do Nette aplikace

Ještě si ukážeme, jak použít Lean Mapper v rámci aplikace napsané v Nette.

DI rozšíření

Doporučenou cestou je použití DI rozšíření. Do konfiguračního souboru aplikace (config.neon) si přidáme následující definici:

extensions:
  leanmapper: LeanMapper\Bridges\Nette\DI\LeanMapperExtension

leanmapper:
  db:
    driver: mysqli
    host: localhost
    username: ...
    password: ...
    database: mydatabase

services:
  - Model\BookRepository

Poznámka: rozšíření je dostupné od verze 3.0.

Ruční definice

Pokud nechceme, nebo nemůžeme použít předpřipravené DI rozšíření, můžeme jednotlivé služby definovat ručně. Do konfiguračního souboru aplikace (config.neon) si přídáme následující parametry a definice služeb:

parameters:
  # údaje pro připojení k DB
  leanmapper:
    driver: mysqli
    host: localhost
    username: ...
    password: ...
    database: mydatabase

services:
  # registrace Lean Mapperu
  - LeanMapper\Connection(%leanmapper%)
  - LeanMapper\DefaultMapper
  - LeanMapper\DefaultEntityFactory

  # registrace repositářů
  - Model\AuthorRepository
  - Model\BookRepository

Repositářům nemusíme ručně předávat závislosti, o to se automaticky postará auto-wiring v Nette.

Předání repositáře do presenteru

Preferovaným způsobem je předání závislostí přes konstruktor.

class BookPresenter extends BasePresenter {
  /** @var \Model\BookRepository */
  private $bookRepository;

  public function __construct(\Model\BookRepository $bookRepository)
  {
    $this->bookRepository = $bookRepository;
  }
}

Alternativně můžeme použít anotaci @inject.

class BookPresenter extends BasePresenter {
  /** @var \Model\BookRepository @inject */
  public $bookRepository;

  ...
}

V rámci presenteru pak máme repositář přístupný přes $this->bookRepository.

« Mapper SQL strategie »