Lean Mapper 4.0.1

Oprava chyby při použití FQN v m:enum.

Dnes vyšel Lean Mapper 4.0.1. Opravuje případ, kdy použití názvu třídy s lomítkem na začátku (FQN) v příznaku m:enum způsobilo chybu, protože parser hledal uvedou třídu i přes lomítko v aktuálním jmenném prostoru.

/**
 * @property int $status m:enum(\SomeClass::STATUS_*)
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
}