Lean Mapper 4.0.2

Oprava chyby při přístupu k hasOne vazbě.

Dnes vyšel Lean Mapper 4.0.2. Toto vydání opravuje chování při přístupu k hasOne vazbě v detached entitě. Problém pěkně ilustruje následující příklad:

/**
 * @property Author|NULL $reviewer m:hasOne
 */
class Book extends LeanMapper\Entity
{
}


$book = new Book;
$book->reviewer = null;

Následné volání $book->reviewer vyhodilo chybu místo aby logicky vrátilo null. Bylo to způsobeno tím, že entita v dané chvíli nemá přístup k mapperu. Ten je potřeba, aby entita dokázala při traverzování mezi entitami určit správnou tabulku a sloupec.