Kapitola II – Vytvoření databáze

V quick startu budeme pracovat s SQLite databází s následující strukturou:

Schéma databáze

Tato databáze včetně vzorových je už pro vás připravená:

« Instalace Definice entit »