Kapitola IV – Definice repositářů

Jak už jeho název napovídá, Lean Mapper je silně inspirován návrhovým vzorem Data Mapper. Proto se v něm entity neumějí samy vytvářet, persistovat, mazat a v podstatě ani načítat (načítání je tak trochu výjimkou, protože entita si dokáže sama načíst entity, ke kterým má nadefinovanou vazbu). To je důvod, proč potřebujeme repositáře.

<?php

namespace Model\Repository;

abstract class Repository extends \LeanMapper\Repository
{

	public function find($id)
	{
		$row = $this->connection->select('*')
			->from($this->getTable())
			->where('id = %i', $id)
			->fetch();

		if ($row === false) {
			throw new \Exception('Entity was not found.');
		}
		return $this->createEntity($row);
	}

	public function findAll()
	{
		return $this->createEntities(
			$this->connection->select('*')
				->from($this->getTable())
				->fetchAll()
		);
	}

}

class AuthorRepository extends Repository
{
}

class BookRepository extends Repository
{
}

class BorrowerRepository extends Repository
{
}

class BorrowingRepository extends Repository
{
}

class TagRepository extends Repository
{
}

To je vše. S touto šesticí tříd si v našem quick startu bohatě vystačíme.

Abstraktní třída LeanMapper\Repository obsahuje řadu užitečných metod, které nám ve většině případů vyřeší vytváření, persistenci a odstraňování entit. Načítání entit ale Lean Mapper v této abstraktní třídě záměrně neřeší, protože požadavky na něj bývají různé. Nicméně obsahuje alespoň podpůrné metody, které lze ve vlastních metodách pro načítání entit výhodně využít.

Určitě nepřehlédněte část dokumentace věnovanou repositářím.

« Definice entit Ukázky použití a položených dotazů »