EntityFactory

EntityFactory je třída implementující rozhraní LeanMapper\IEntityFactory. Stará se o vytváření entit.

Výchozí implementací je třída LeanMapper\DefaultEntityFactory.

Poznámka: EntityFactory je dostupná až od verze 2.1.0.

Metody

createEntity($entityClass, $arg)

Metoda má za úkol vytvořit instanci entity. K tomu obdrží tyto parametry:

Vrací potomka třídy LeanMapper\Entity.

Poznámka: pokud chcete do entity injectovat nějaké závislosti, můžete to udělat právě v této metodě.

createCollection($entities)

Metoda obdrží pole objektů LeanMapper\Entity a z nich má za úkol vyrobit kolekci. Výchozí implementace vrací kolekci ve formě pole (array).

« Mapper Integrace Lean Mapperu do aplikace »