SQL strategie

Lean Mapper sestavuje dotazy „v duchu NotORM“, a proto načítá jedním dotazem související knihy pro všechny autory, které jsme získaly např. při volání $authorRepository->fetchAll(). Podle výchozí strategie tedy připraví následující dotaz (vyobrazená ID samozřejmě závisí na konkrétních datech v databázi):

SELECT `book`.* FROM `book` WHERE `book`.`author_id` IN (11, 12)

Všimněte si operátoru IN v SQL dotazu - díky němu je výchozí strategie nazývána jako „IN strategie“.

Pokud bychom do tohoto dotazu přidali, např. pomocí filtru, klauzuli LIMIT 1, dostaneme jiný výsledek, než jaký jsme původně zamýšleli. Nechceme limitovat výsledek s knihami pro všechny autory. To, co potřebujeme, je, aby Lean Mapper položil do databáze trochu odlišný dotaz:

(SELECT `book`.* FROM `book` WHERE `book`.`author_id` = 11 LIMIT 1)
UNION
(SELECT `book`.* FROM `book` WHERE `book`.`author_id` = 12 LIMIT 1)

Díky tomu získáme to, co jsme chtěli - jednu knihu pro každého autora.

Tento způsob dotazování nazýváme jako „UNION strategii“. UNION strategii aktivujeme u konkrétních vazeb m:hasMany, m:belongsToMany a m:belongsToOne pomocí dovětku #union. Výše uvedený příklad s limitováním knih bychom zapsali takto:

class CommonFilter
{
	public static function limit(LeanMapper\Fluent $fluent, $limit)
	{
		$fluent->limit($limit);
	}
}

$connection->registerFilter('limit', array('CommonFilter', 'limit'));


/**
 * @property int $id
 * @property string $name
 * @property Book[] $books m:belongsToMany(#union) m:filter(limit#1)
 */
class Author extends LeanMapper\Entity
{
}

Všimněte si dovětku #union, který zakončuje definici vazby - validní jsou i zápisy m:belongsToMany(author_id#union), m:belongsToMany(author_id:author#union), apod.

Poznámka: Dodejme, že získávání dat přes UNION strategii je zapotřebí jen opravdu zřídka.

SQL strategie a filtry

Při použití filtrů je každý filtr aplikován na každou samostatnou část UNION dotazu - viz příklad výše, kdy je filtrem přidána klauzule LIMIT do každé části dotazu.

« Integrace Lean Mapperu do aplikace Systém událostí »