Konvence

Lean Mapper se vám bude velmi dobře používat, pokud budete v maximální možné míře dodržovat následující konvence:

Pokud některou z těchto konvencí porušíte, neznamená to, že by se pro vás stal Lean Mapper nepoužitelným. Používané konvence lze ovlivnit pomocí mapperu, případně u jednotlivých entit pomocí anotací.

« Repositáře Persistence »