Repositáře

Repositáře typicky (nikoliv ale nezbytně) reprezentují potomci abstraktní třídy LeanMapper\Repository. Ta obsahuje pouze výchozí implementaci metod pro persistenci a odstranění entity a několik pomocných protected metod usnadňujících definici konkrétních repositářů.

Význam repositářů je následující: v souladu s návrhovým vzorem Data mapper, kterým je Lean Mapper silně inspirován, se entity bez cizí pomoci neumějí načítat ani persistovat (tj. ukládat se do databáze nebo se z ní mazat). K tomu jsou zapotřebí repositáře. Repositáře mají za úkol načítat entity z databáze a pokud se nějaká entita v průběhu svého života změní, mají za úkol umožnit uložení těchto změn do databáze. Zodpovědností repositářů je také entity trvale odstraňovat a vytvářet zbrusu nové.

Z výše uvedeného pravidla existuje jedna jediná výjimka – entita si dokáže sama načíst entity, ke kterým má nadefinovanou vazbu.

Vytváříme repositáře

Jelikož persistenci za nás běžně kompletně řeší podědění třídy LeanMapper\Repository, zbývá typicky už jen nadefinovat konkrétní metody pro načítání entit. Běžně se každá taková metoda sestává ze dvou pomyslných částí:

  1. Načtení požadované relace z databáze (pomocí LeanMapper\Connection, které je v repositáři dědícím od LeanMapper\Repository dostupné)
  2. Vytvořit z požadované relace entitu nebo kolekci entit (pole).

V pomyslné druhé části můžeme velmi výhodně využít protected metod createEntity a createEntities:

<?php

namespace Model\Repository;

class AuthorRepository extends \LeanMapper\Repository
{

	public function find($id)
	{
		// first part
		$row = $this->connection->select('*')
			->from($this->getTable())
			->where('id = %i', $id)
			->fetch();

		if ($row === false) {
			throw new \Exception('Entity was not found.');
		}
		// second part
		return $this->createEntity($row);
	}

	public function findAll()
	{
		return $this->createEntities(
			$this->connection->select('*')
				->from($this->getTable())
				->fetchAll()
		);
	}

}

Snad ani není zapotřebí zmiňovat, že metody pro načítání dat mohou přijímat libovolné parametry, které se mohou zohlednit například při sestavování SQL dotazu – zde se fantazii meze nekladou (může jít o různé filtry, limity, řazení…).

Metoda getTable()

Pokud dodržujete konvence, již názvem repositáře říkáte, o jaké entity se repositář stará a v jaké databázové tabulce jsou pro tyto entity uložená data. Abyste v každé druhé metodě repositáře nemuseli název tabulky pořád dokola opakovat, LeanMapper\Repository obsahuje protected metodu getTable(), která získání názvu tabulky usnadňuje.

Tuto metodu lze velmi dobře využít i tehdy, pokud konvence nejsou dodrženy. Název tabulky lze upřesnit v mapperu - slouží k tomu metoda getTableByRepositoryClass. Ta dostane ve svém parametru název repositáře (např. MyApplication\Model\Repository\BookRepository) a vrátí název databázové tabulky.

class MyMapper extends \LeanMapper\DefaultMapper
{
	public function getTableByRepositoryClass($repositoryClass)
	{
		if ($repositoryClass === 'MyApplication\Model\Repository\BookRepository') {
			return 'mybook';
		}
		return parent::getTableByRepositoryClass($repositoryClass);
	}
}

Poznámka: Název tabulky vracený metodou getTable() lze upřesnit také pomocí anotace @table nad třídou repositáře, tuto variantu však obecně nedoporučujeme.

/**
 * @table mybook
 */
class BookRepository extends \LeanMapper\Repository
{
}

Související

« Entity Konvence »