Mapper

Mapper je třída implementující rozhraní LeanMapper\IMapper. Mapper definuje výchozí konvence používané systémem. Jedná se např. o tvar názvu vazební tabulky, převod názvu entity na název tabulky, apod.

Výchozí implementací je třída LeanMapper\DefaultMapper.

Poznámka: Mapper je dostupný až od verze 2.0.0. Ve starších verzích sloužily k částečnému ovlivnění konvencí metody LeanMapper\Entity::getEntityClass a LeanMapper\Repository::getEntityClass.

Související

« Filtry EntityFactory »